İNCELEME - ARAŞTIRMA
Giriş Tarihi : 14-03-2023 22:40   Güncelleme : 14-03-2023 22:47

Deprem

Yazan: Müslüm Işıklar -DEPREM

Deprem

DEPREM

Deprem, 6 Şubat 2023 Pazartesi gecesinden bu yana yurdumuzun en önemli gündem konusu oldu. Nasıl olmasın? Her ne kadar 11 şehrimizde ölüm ve yıkımlara sebep olsa da 81 ilimizi dahi aşan bir durumla karşı karşıya kaldık. 

Hemen hemen herkesin en az bir akrabası veya tanıdığı bu depremde hayatını yitirdi. Yani deprem; sadece yerin altını değil, üstünü, üstündeki hayatları, ülkedeki herkesin yaşamını, ülke dışındaki duyar sahiplerinin duygularını ismine matuf olacak şekilde tepti, tepeledi. 

Sözcükten de anlaşılacağı üzere deprem, Türkçe kökenli tep/dep-mek fiilinden geliyor. Yine, tepre-ş-mek/depre-ş-mek köküne dayanıyor. Anadolu Türkçesi’nde –t sesinin –d sesine dönüştüğü Türkçe kökenli başka örnekler de vardır. Tebe/deve, tik/dik, tirig/diri; bu örneklerden birkaçıdır. 

Tep-mek veya dep-mek de bu kategorideki sözcüklerdendir. Her iki sözcüğü de günümüz Anadolu Türkçesi’nde kullanıyoruz. Keza tepik, debelen-mek, devin-mek, dibek, tep-me, tepki gibi sözcükler de bu köke dayanıyor. 

Sözcüğün kökünün temel anlamı vurmaktır. Tıpkı temel anlamına göndermede bulunurcasına 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, başta depremden doğrudan etkilenen 11 şehrimiz olmak üzere, tüm yurda vuran bir darbeye tarih oldu. 

Arzın altı, adeta yerinde duramayarak depreşti, bu depreşmenin etkisi, arzın yüzeyini vurdu. Hem depreşme hem de vurma, on binlerce insanın dünyasını değiştirdi, geride kalanlara ise bundan sonra ki yaşamlarında unutmayacağı acılar ve kayıplar bıraktı.

Yeryüzünde halen yaşayan tüm vatandaşlarımızın şu ana kadar görmediği bir afeti hafızalarımıza nakşetti. Toplum ve devlet olarak bu yaşananlardan gevşetilmeyecek sıkı dersler almamız lazım. Allah, bu acıyı bir daha ne bize ne de başka ülkelere yaşatsın.

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi