AĞIT
Giriş Tarihi : 18-02-2023 15:20

Sabır Ver Allah'ım

Mehmet Şahan, SABIR VER ALLAH'IM

Sabır Ver Allah'ım

SABIR VER ALLAH’IM 

Dağlar yarılıyor binlerce metre,
Sabır ver Allah’ım göze sabır ver!
Bağlar sarılıyor günlerce setre,
Sabır ver Allah’ım söze sabır ver!
Sabır ver Allah’ım öze sabır ver! 

Atık hale geldi bollaştı nebat,  
Sanki kabullendi, taştı tabiat!
Birden celallendi şaştı kâinat,
Sabır ver Allah’ım düze sabır ver!
Sabır ver Allah’ım öze sabır ver!

Kendi arkımıza akmaz olmuştuk,
Kendi çarkımıza takmaz olmuştuk!
Kendi farkımıza bakmaz olmuştuk,
Sabır ver Allah’ım yüze sabır ver!
Sabır ver Allah’ım öze sabır ver!

Öyle dizildik ki ar ile yandık,
Öyle ezildik ki dar ile yandık!
Öyle acizdik ki kar ile yandık,
Sabır ver Allah’ım köze sabır ver!
Sabır ver Allah’ım öze sabır ver!

Pir-î Fâni der ki; görmeyen göze,
Hak ve hakikati sermeyen söze!
İdrakle ibreti dermeyen öze,
Sabır ver Allah’ım bize sabır ver!
Sabır ver Allah’ım öze sabır ver!

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi