ŞİİR
Giriş Tarihi : 18-03-2023 16:36

Unutma

Erdinç Küçükkaya -UNUTMA

Unutma

UNUTMA

Cihanı titretti sardı boyumuz  
Anılır şöhreti şanı unutma
"Türk" kanından gelir asil soyumuz Ceddini "Atanı" tanı unutma!

Tanrı Dağları'ndan Altay'dan gelen cesur akınlarla düşmanı çelen
O yedi düvelin bağrını delen  Dünyayı dar eden ünü unutma!

Bozkırda, obada kısrak sağanı 
Okla, mızrakla düşmana yağanı
Cengiz Han,Timuçin, Oğuz Kağan'ı  
Uygur'u, Göktürk'ü, Hun'u unutma!

Fırsatı bulunca arkadan vurmuş zorları görünce setleri örmüş
İstilâlar etmiş pusular kurmuş Acem'i Moğol'u Çin'i unutma

Dualar ederek anatları içen 
Romen Diojen'i çiğneyip geçen
"Türk'e" Anadolu kapısı açan  Selçuklu'yu  Alparslan'ı unutma!

Yurt belledi Domaniç'i Söğüt'ü
Ulu "Edebali" verdi öğüdü
Topraklar zaptetti aldı yürüdü 
Kayı Boyu'ndan Osman'ı unutma

"Fatih" çizdi çağın güzergâhını "Selim pes ettirdi Acem şahını
Hatırla cihanlar padişahını  Muhteşem Süleyman Han'ı unutma!

Yiğittir, asildir, soyu neslimin "Kürşad'a" dayanır kökü aslımın 
Yurdumda gözü var gayri müslimin çalar minarede çanı unutma!

Şimalde cenupta şarkta ve garpta, Yemen ve  Trablusgarp'ta
savaştı. Sakarya Dumlupınar'da 
"O" her cephedeydi 
onu unutma!

"Mehmet'im" koltuğa aldı kelleyi "Seyid'im" sırtlandı koca gülleyi
Cihan geçemedi Çanakkale'yi  destanlar yazıldı bunu unutma!

Hainler sinsice vurdu zamansız gözü kan bürümüş dinsiz, imansız
İngiliz, İtalyan, Yunan, Fransız sarmıştı yöreyi, yanı unutma!

Milletim perişan acı çekerken işgaller altında yaşlar dökerken
Ondokuz Mayıs'ta şafak sökerken "Samsun'a" çıktığı anı unutma

Çökmüştü yurduma işgalin gamı yakmıştı, yıkmıştı ocağı, damı
"Nene Hatun" ile "Sütçü İmam'ı"  "Urafa'yı, Antep'i  Van'ı" unutma!

"Bayrağı" Kur-an'ı basıp bağrına atlayıp atına vurup sağrına
İstiklâl yoluna "Vatan" uğruna verilen binlerce canı unutma!

Hak yolunda isen "Allah" şahidin taşı bile yoktur çoğu lahidin
"Vatan" için ölen "Aziz Şehidin" çürümez toprakta teni unutma!

Ne zulümler etti yoktu imanı 
Yaktı yıktı kaçarken kattı dumanı
Şanlı ordumuzun sürüp düşmanı denize döktüğü anı unutma!

Fırsatını kollar gizlice dalar
Telaşa getirmez sabırla dolar
Gözlerini kırpmaz uyusa sular
Asla uyumayan hini unutma!

Hak yerini bulsun sürsün adalet zorbalıkla şiddet sona delalet
En büyük düşmandır inan cehalet, ilmi, irfanı, feni unutma!

Pes etme tehditler kapı çaldıkça tarihten ibret al naçar kaldıkça
Sende bu heyecan yürek oldukça açıktır ufkunun önü unutma!

Sen bir "Türk" gencisin asildir kanın  "Vatana" "Bayrağa" fedadır canın
Özünle azminle gücünle tanın çalışmak en büyük konu unutma!

Doğru söz söyleyip helal yiyene ateşten gömleği her an giyene
Can feda;
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"
 "Atanın" çizdiği yönü unutma!

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi