DENEME
Giriş Tarihi : 17-12-2022 16:55

Kadın / Anne 1. Bölüm

Yazan: Aydın Hanzala -KADIN /ANNE 1. BÖLÜM

Kadın / Anne 1. Bölüm

KADIN /ANNE 1. BÖLÜM

Anne hiç bir erkekte bulunmayan büyük bir potansiyele sahiptir.

Öyle bir potansiyel ki bir toplumun kaderini değiştirecek niteliktedir.
Zira topluma karışan her birey mutlaka bir kadının elinin altından geçip öyle karışıyor.

Kadın sadece dişiliğiyle değil aynı zamanda üstün kişiliğiyle ön plana çıkabilmeli çünkü o ilk öğretmendir.
Kendisinde barındırdığı potansiyeli/cevheri keşfedip ortaya çıkardığında  hayatın akışını ciddi anlamda olumlu olarak değiştirecektir.

Zira anne bir kadın olduğu için cennet ayakları altına serilmedi. O,büyük bir cevher/büyük bir anlam/büyük bir potansiyel barındırdığı için cenneti ayakları altına serdirmiştir.

Anne; doğurgandır, çoğaltandır, nesillerin kaynağıdır, insanlığın eğitmeni, öğretmenidir.
Bu potansiyel keşfedilip işletildiğinde anne olan kişi aynı zamanda annelikle şereflenmiş olacaktır.
Her doğuran kadın annedir fakat her anne, annelik mertebesine ulaşmamıştır.

Anne ilahi bir kader/irade iken annelik insani duyarlılık, insani sorumluluk, insani hassasiyettir ve bu hassasiyet anne tarafından ortaya çıkarılır.

Cennet anne olduğu için değil annelik yaptığı için serilmiştir, kadınların ayakları altına.
Zira eğer doğurmakla annenin ayakları altına cennet serilseydi; doğurganlık ateistlerde de, müşriklerde de, kafirlerde de, münafıklarda da hatta hayvanlarda da mevcuttur.
Hatta hayvanlar yavrularına belki insanlardan daha çok önem veriyorlardır.

Anne olmak ayrı annelik yapmak ayrı şeylerdir.
Elbette ki anne olmak için çektiği cefayı yok sayamayız, yaklaşık dokuz ay boyunca karnında bir bebek taşımak, sancılar çekmek hele ki doğum sancıları asla kolay değildir.

Bebeğini beslemesi emzirmesi, gecelerini feda etmesi vs daha nice fedakarlıklar asla azımsanacak şeyler değildir.

Belki bir erkek bu fedakarlığı tam idrak edemez ama düşünebilen her insan bunun asla kolay bir şey olmadığı gerçeğini görür. 

Sadece bu cefa ve fedakarlığı dikkate alsa erkekler asla kadına el kaldırmaz, şiddet uygulamaz, dil uzatmaz bırakın dil uzatmayı, şiddet uygulamayı düşünmek bile büyük bir utanç olurdu.
Fakat ne yazık ki bu gerçeğe kör ve nankör bazı erkekler vahşet sergileyebiliyor.

Kadın anne oluşuyla, annelik yapısıyla, neslin kaynağı oluşuyla, şefkat ve merhamet barındırmasıyla toplumların hayat kaynağı niteliğindedir.

Bir bebek, baba kucağında görmediği sıcaklığı anne kucağında görür ve anne kucağına girdiğinde mayışır zira o duyduğu anne kokusunda emniyette olduğunu hisseder ve sakinleşir.

Bir bebek için anne ne ise toplumlar için de odur.
Bir emniyet kaynağıdır, anne potansiyeli anneliktir ve işte bu potansiyel onu üstün kılar cennetten daha değerli kılar, cennet onun hatırına evladına ikram edilir, şayet evlat ikrama hak kazanırsa.

Ne yazık ki ataerkil toplumlarda ve cinselliğin pazarlandığı her çağda kadının bu potansiyeli hep yok edildi ve kadına sadece cinsel obje olarak bakıldı.

Oysa kadın cinsel bir obje değildi, kadın onuruyla, şerefiyle, potansiyeliyle taşıdığı/ barındırdığı anlam ile kadındır/annedir/toplumların emniyet kaynağıdır.

***

Devam edecek... 

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi