DENEME
Giriş Tarihi : 26-02-2023 15:33

Afetler

Yazan: Kemal Tekir -AFETLER

Afetler

AFETLER 

Altı Şubat'ta başlayan deprem fırtınası, artçı şoklarıyla devam ediyor. Asrın felaketi denen depremler de ne yazık ki, büyük can ve mal kayıpları, maddi manevi zararlarının yanında psikolojik travmaları da tetikledi. Keder de tasa da ortak olma bilinciyle milletçe seferber olduk, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz.

Ülkemizin büyük kısmı deprem coğrafyasında olduğuna göre, üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki uzmanların öncülüğünde.

Devlet, millet; elele yaşadığımız felaketlerin yaralarını sararken, bölgeyi bir laboratuvar gibi görüp. Yer seçimi, zemin etüdlerinden başlayarak; imar, iskan ve yapı denetimlerinde arama,
kurtarma, enkâz çalışmalarında görülen, eşgüdüm, koordinasyon ve organizasyon sıkıntılarını objektif olarak gözden geçirmeliyiz.  

Hasarın büyük olmasında ihmali ve sorumluluğu olanlar adli ve idari soruşturmalarla ortaya çıkarılmalı, suçlular yargılanıp cezalandırılmalı.

Geçmişten, günümüze doğal afetler konusunda alınan idari, mali ve hukuki tedbirler yaşadıklarımızın ışığında güncellenerek, yeniden yapılandırılmalı.

Doğal afetler, ülkemize yönelen iç ve dış güvenlik tehditler kadar yaşamsal bir sorundur. Güvenlik politikalarımızdaki öncelik sıralamasında ilk sıralardadır.

Doğal afetler bakanlığı acilen kurulmalı, ilgili bakanlık ve kurumlarla, yerel yönetimlerle işbirliği yapan koordinatör bir bakanlık olmalı. Yetki ve sorumluluklarıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı. 

Merkezden en küçük mahallelere kadar örgütlenme, doğal afetlerde acil müdahale; arama, kurtarma konusunda, nitelikli eğitilmiş insan gücü oluşturulmalı. Gerekli araç, gereç ekipmanlar tedarik edilmeli.

Bölgenin yeniden inşası sırasında yerseçimi ve zemin etüdlerinden başlayarak, kılı kırk yararak, uzmanların önerileri öncelenerek hareket edilmeli; aklı ve bilimi öncelemeliyiz.

Gelişmiş ülkelerin depremle ilgili geliştirdiği  yöntemlerden, tekniklerden yararlanılmalıdır.

Bir yandan yaralarımızı sararken toplumca yaşadığımız ruhsal, psikolojik travmalardan yavaş yavaş çıkarak hayatın akışı içindeki işlerimizi, görev ve sorumluluklarımızı da aksatmamalıyız.

Sorunları tesbit edip çözümlere odaklanarak, planlı, programlı çalışmaları, alınması gerekli her tedbiri, ertelemeden, ötelemeden alalım ve harfiyyen uyalım.
İlkeli, kararlı, tutarlı olalım.

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi