DENEME
Giriş Tarihi : 26-10-2022 14:27

Sıfır Sayısının Sırları

Yazan: Kemal Tekir -SIFIR SAYISININ SIRLARI

Sıfır Sayısının Sırları

SIFIR SAYISININ SIRLARI

Sıfır aritmetikte"0" rakamının simgesidir.
Bu rakam bir niteliğin yokluğunu ifade etmek için kullanılır.

Matematikte boş kümenin karşılığı olan rakamdır (elemanı olmayan kümeye  boş küme denir)
"O" toplama işleminde etkisiz elemandır 5+0=5
" 0" çarpma işleminde yutan elemandır, 5 çarpı 0=0
Bir sayının O'a  bölümü sıfırdır.
Sıfır bir sayıya bölündüğünde sonuç tanımsızdır.Ünlü matematikçi Harezmi "0" ve "×" bilinmeyenini ilk kullanan kişidir.
"O "sayısı M.Ö 1770 yılında antik Mısır uygarlığında, M.Ö 2000 yılında Babil Uygarlığı'nda kullanılmaya başlanmıştır.

M.Ö 450 yıllarında Orta Amerika'da yaşayan, Mayalılar tarafından kullanılmış,
M.S 800'lu yıllarda Hintliler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Sıfır sayı sisteminin olmazsa olmazıdır, sayı sistemleri, matematiksel sistemler, "sıfır" anahtarıyla çözülür.

Babil Tabletleri'nde ve Maya Yazıtları'nda,zaman doğrusu ve mevsimlerin
oluşması ile ilgili hesaplamalarda kullanılmıştır.

Sıfır var olmayan bir niteliğin kemiyetin adıdır Hiçlik kavramı)
Sıfır kavramı Müslümanların buluşu diye uzun süre batıda yasaklanmış, kilisenin aforozuna maruz kalmıştır.

Kabalistler ve Pisagor evrendeki herşeyin karşılığını rakamlarla açıklamış, yokluğun karşılığı nasıl işaretlenecek tezini savunmuşlardır.
"O" ın insanlık tarihinde kullanılmaya başlaması  yazının icadından 4800 yıl öncelerine dayanır.
İlk çağlarda sayılar olmadığı için tablet ve ağaçların üzerine çentik atılmıştır.

Roma rakamlarında sıfır yoktur.
Avrupalılar sıfır sayısının içinde bir  şifre olduğunu düşünüyorlardı.
"0" ın Arapça karşılığı cifr, Fransızcası chıffre, İngilizce cipfer,
Almanca ziffer, İbranice sefira(şifre)

"0" kainatın başlangıcı olarak nitelenen büyük patlamanın başladığı an olarak düşünülebilir.

Sıfır varlıktan, yokluğa, yokluktan varlığa geçişinde bir sır kapısı gibidir.
Sıfır takvimleri başlatan milat olarak kabul edilir.

Her insanın doğum tarihi kendi  miladıdır.
Kainat' taki kara delikler sıfır gibidir.
Sıfır madde ile mana arasında bir geçiş kapısıdır.
Sıfır sayı doğrusunda negatif ve pozitif kutuplar arasında geçiş kapısıdır.
1sayısının sağına ilave edilen her sıfır ondalık kesirli sayı sistemine göre sayının değerini10 kat arttırır.

Soluna eklenen her sıfır sayının  değerini
10 kat azaltır.
Sıfır paralel evrenler arası  boyut kapısı olabilir.
Sıfır Cennet ile Cehen
nem arasında arafta kalınan alan gibi düşünü
nülebilir.

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi