ŞİİR
Giriş Tarihi : 07-10-2022 14:20   Güncelleme : 07-10-2022 14:24

Örnek Ahlak

Ahmet Güzel - ÖRNEK AHLAK

Örnek Ahlak

ÖRNEK AHLAK

Gönderildin güzel ahlâkın ikmali için
Başta ahlâkını tezkiye eder Vareden
Örnektir ümmete her huyun her hareketin
Ahlâkın Kur’ân’dı insanlar içre seyreden

Sen Âdem’de ismet mâsumiyetsin efendim
Sen Yûsuf’ta iffet masûniyetsin efendim

“Festekim kemâ ümirt” nâzil olunca sana
Saçların ağardı kederinden eleminden
Latife yapar neşe katardın ashabına
Ama kizb çıkmazdı kelâmından kaleminden

Sen sıddîk güllerinin perverisin efendim
Sen sâdık erlerinin serverisin efendim

Rabbi’m ahdetti yemin etti senin adınla
Eteğine tutunan mahrum kalmaz güvenden
Seni azarlayan ayetleri muradınla
Paylaştın mertçe hiç gizlemeden eksiltmeden

Sen emnin emanetin limanısın efendim
Sen huzurun güvenin kalkanısın efendim

Gölgenden bir şûle Ömer’ine yansıyınca
Bir anıt yükseltti eşitlikten adaletten
Hükmün değişmezdi kızın Fatıma da olsa
Verirdin cezasını hiç tereddüt etmeden

Sen  dosta da düşmana da âdilsin efendim
Sen Nuşirvân’a Ömer’e kandilsin efendim

Fıtratındır eğilmemek makama paraya
Öğünün üç hurma yatağın hurma lifinden
Rehin verdin zırhını birkaç ölçek arpaya
Mihnete bulaşmadın istedin Latîf’inden

Sen yoklukta cömertlik sahavetsin efendim
Sen darlıkta sabırsın kanaatsin efendim

Heyecandan karşında titreyen bir adama
Uzattın ellerini tutuverdin elinden
Sonra dedin ki: “Sakin ol hiç heyecanlanma
Kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum ben”

Sen garip gurebaya bir neşvesin efendim
Sen fakir fukaraya bir neşesin efendim

Fildişi kulelerden bakmadın insanlığa
Paylaştın dertlerini küçük büyük demeden
Taziyeye gittin kuşu ölen bir çocuğa
Hayvanat nebatat da nasiplendi ilginden

Sen âleme habîb-i mukayyetsin efendim
Sen evrene nebiyy-i müeyyetsin efendim

Mâsivadan yelken açtın atlas kanatlarla
Bir ülke kurdun dünya - ukbâyı dengeleyen
Mâverada işlenen en güzel sanatlarla
Sendin yeni bir medeniyeti belgeleyen

Sen Asr-ı Saadet’in bânîsisin efendim
Sen huzûr-ı dareynin vasîsisin efendim
 
(Kandilimiz hayrolsun hayırlarla dolsun) 

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi