DENEME
Giriş Tarihi : 17-10-2022 15:30

İnce İşçilik

Yazan: Şükrü Doruk - İNCE İŞÇİLİK

İnce İşçilik

İNCE İŞÇİLİK

Bir meslek sahibi olmaya, bir konuda uzmanlaşmaya sözün özü işe yaramaya ve bunun sonucu olarak helalinden kazanmaya çaba gösteriyoruz .

Bu çabamızın karşılığı çoğu zaman hemen önümüze serilmiyor! Kendimizi kullandırmamaya, emek hırsızlarına fırsat vermemeye ve hakkımızı uygun bir üslupla talep etmeye mecburuz. Yoksa kaybederiz. Haklarımızı savunamazsak bizim sırtımızdan bir “kazananlar kulübü” doğar. Biz çalışırız onlar kazanır! Halbuki sağlıklı olan ne emeğin fahiş fiyata satılmasıdır ne de emeğin haksız bir şekilde sömürülmesidir. Emeğin artması kazancın artması sonucunu doğurmalıdır. Hakkımız olandan fazlasını talep etmek de doğru değildir.

Kazancın helal olması, kul haklarına riayet etmek esastır. İnsan onuruna uygun olmayan alanlarda  ve insanlık onuruna uygun olmayan şekilde de çalışmamak ana prensibimiz olmalıdır.

İşimize ait zamanımızı iş için,  sosyal hayatımıza ait zamanımızı da sosyal hayatımız için kullanma hassasiyetini göstermeliyiz.

Meslekî yeterlilik konusunda atmamız gereken adımlar var ve bu adımlar bizi değerli kılacaktır. İlk adım meslekî olarak başarılı birisini model olarak almak ve eksik yönlerimizi tesbit etmek, eksikleri asgari seviyeye indirmektir. İkinci adım ise; güçlü yönlerimize odaklanmaktır. Bu iki adım bizim başarıya ulaşmamızı  kolaylaştıracaktır. 

Unutmayın! Helal kazancın verdiği huzura paha biçilemez...

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi