GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-10-2023 13:21

Cumhuriyetimiz 100 Yaşında / Truva Edebiyat Dergisi

CUMHURİYETİMİZ 100 YAŞINDA. KUTLU OLSUN -TRUVA EDEBİYAT DERGİSİ

Cumhuriyetimiz 100 Yaşında / Truva Edebiyat Dergisi

CUMHURİYETİMİZ 100 YAŞINDA

“Osmanlı devrinde ve bugüne kadar geçen Cumhuriyet çağında ve bundan evvelki Türk kültürel çağlarında ve hatta bütün kültürel edebiyat sosyetelerinde edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır;

‘Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinliyenleri veya okuyanları çok alâkalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı … Bunun içindir ki, edebiyat ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun tıpkı resim gibi, heykeltraşlık gibi, bilhassa musiki gibi güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

Beşeriyette en müsbet ilim ve en ince teknik esaslarına dayanan hayatla, ve kanla karşılaşmak kendileri için mukadder olan askerlik gibi yüksek bir idealist meslek dahi, kendini, içinde bulunduğu içtimai heyete anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve kahramanlık yolculuğunu hazırlıyabilmek için, uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü ve nihayet fedakar ve kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta bulur.

Bu itibarla, edebiyatın her insan cemiyeti ve bu cemiyetin hal ve istikbalini koruyan ve koruyacak olan her teşekkül için en esaslı terbiye vasıtalarından biri olduğu kolaylıkla anlaşılır.’”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1937)

Atamızın gösterdiği yolda ilerlemek için başladığımız yayın hayatımızda, şanlı tarihimizin tüm manevi ve milli değerlerini koruyarak ve “Biz Böyle Güzeliz” sloganıyla tüm farklılıkları kucaklayarak gücümüzü siz edebiyatseverlerden almayı amaçladık ve bundan sonra da aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. 

Çünkü Atamız yine aynı konuşmasının devamında dedi ki; “Türk çocuğu konuşurken onun beyan tarzı, Türk çocuğu yazarken onun ifade üslubu, kendisini dinliyenleri onun, yürüdüğü yola götürebilecek, Türk çocuğu bu kabiliyeti sayesinde kendisini dinliyen veya yazısını okuyanları, peşine takarak yüksek Türk ülküsüne iletebilecek, ulaştırabilecektir.

Bu edebiyat telâkkisi, böyle bir edebiyat tedrisi sayesindedir ki, edebiyat medlulünden anlaşılan amaca varmak kabil olabilir”

Truvalıların, edebiyatseverlerin ve tüm Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, necip milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. 

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun

Truva Edebiyat Dergisi 

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi