DENEME
Giriş Tarihi : 18-09-2023 13:44

Hukuk Sistemi / Kemal Tekir

Yazan: Kemal Tekir -HUKUK SİSTEMİ

Hukuk Sistemi / Kemal Tekir

HUKUK SİSTEMİ

Hak kelimesinin çoğulu olan hukuk, insanların temel hak ve özgürlüklerini, bireylerin, toplumların aralarındaki bütün ilişkileri düzenleyen, uyulması zorunlu, bağlayıcı, yasalarla yaptırıma bağlanmıştır.

Günün şartlarına göre yenilenen, güncellenen,
statik değil, dinamik kurallar bütünüdür. Hukukun başlıca iki işlevi vardır.

1-Düzeni sağlamak:
Kişisel, toplumsal, uluslar arası sorunları yasalara uygun çözümleyerek,
insanlığın, barış, huzur,
refah içinde uyumlu yaşamasını sağlamak.

2-Adaleti tesis etmek:
Eşit yurttaşlık bilinciyle bütün insanların, temel hak ve özgürlüklerini, yasal güvenceye almak, masuniyet karinesini, adil yargılanma hakkını güvenceye alarak,
hiçbir kişiye ve zümreye ayrıcalık tanımadan;  tarafsız, adil ve bağımsız mahkemelerde, haklarını savunmak ve almaktır.

Düzeni ve adaleti sağlarken acele etmenin de, gecikmenin de telafisi zor hatalara neden olabileceği durumlar kaçınılmazdır.
Her iki durumdan kaçınarak adalete olan güvenin sarsılmaması gerekir.
Gelişmiş demokrasiler de, yasama, yürütme, yargı erkleri, kuvvetler ayrılığı ilkesiyle birbirinden tam olarak ayrılmıştır.

Modern hukukta bazı davaların kanunlarla düzenlenen zaman aşımı dolayısıyla düşmesi, insanlığa karşı işlenen suçlarda (terör, katliam, soykırım)
uygulanmamalıdır. Adalet, hak, hukuk kavramlarının içselleştirildiği, barışın,
huzurun, refahın egemen olduğu bir dünyada,
insanların kardeşçe bir arada yaşaması dileğiyle.

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi