DENEME
Giriş Tarihi : 08-08-2023 15:50

Halife İnsan / Kemal Tekir

Kemal Tekir -HALİFE İNSAN

Halife İnsan / Kemal Tekir

HALİFE İNSAN

İnsanlar yeryüzünde,
Allah'ın halifesi,
Bu yüzden kendisine,
Görev, yetki en önemlisi,
Sorumluluk verildi.
Bu sayede türlü türlü,
Nimet ihsan edildi.
Kendini ve Yaradanı,
Bilmesi tanıması,
Sorumluluklarını unutmaması.
Temsilde hataya düşmekten,
Sakınması istendi.
Nimetlerin en büyüğü,
Akıl nimeti idi.
İnsanın akletmesi,
Aklını işletmesi,
Düşünüp karar vermesi,
Çalışıp çabalaması,
Yaptıklarının sonucuna,
Katlanması,
Adaletli, vicdanlı,
Ahlak sahibi olması,
Haramlardan, kötülükten,
Sakınması istendi.
Akıl nimetiyle insan,
Özgür seçimler yapar,
Hayatını, tasarlar,
Eğitime, öğretime,
Deneme, yanılmaya,
Gözlem, deney yapmaya,
Kendine, çevresine,
topluma,
Yararlı işler yapmaya başlar.

Bazen akıl nefse uyar,
Yanlış yollara sapar,
Sonunda hüsran yaşar.
Akıl nimetinin yanında,
Onun kadar önemli,
Duygularımız da var.
Akıl, gönül işbirliği,
İnsanı dengede tutar.
Sevgi, şefkat, merhamet,
Aşk denilen güzel duygu,
İnsanları yeryüzünde,
Adil olmaya zorlar,
Sevgi sayesinde insan,
Evrendeki canları,
Sever, sayar, kucaklar,
Onlara hoşgörüyle bakar.

İnsanın önemli bir,
Diğer özelliği de,
Gücü ve kudretidir.
İnsan bu sayede,
Aklın verdiği kararları gerçekleştirir,
İradesini gösterir.
İnsan gücünü, kudretini,
Yararlı işlerde kullanmalı,
Kul hakkından sakınmalı,
Kötülükten uzak durmalı,
Haramlardan kaçınmalıdır.
İnsanlarında cüzi iradeyle,
Yaratıcılığı, keşfediciliği,
Sanatkar özellikleri vardır.
Yaratıcılıktan kasıt,
Yoktan var etme değil,
Var olan maddelere,
Yeniden şekil vermedir,
Üretim, katma değerdir.
Altını işlemek, takıya dönüştürmek.
Taşı yontup şekil vermek.
Boyalardan resim yapmak.
Şiir, şarkı sözü yazmak gibi.

İnsanın en önemli,
Özelliklerinden biri,
Bilgeliği, bilincidir.
İnsan yaşantısı boyunca,
Adım adım bilgeliğe,
Ulaşır çalışmakla,
Okuyup, araştırmakla,
Duyguları hesaba katıp,
Aklını kullanmakla.
İnsan yaşantısında,
Doğru da yapar, yanlış da
Önemli olan yanlışta,
Israr etmemek aslında.
İnsan aklını, gücünü,
enerjisini,
İnsanlığın, doğanın,
Diğer varlıkların hayrına,
Kullanmalı hayatta.
Kendi nesline karşı,
Acımasız olan da insan,
Felakete, hastalığa uğrayanlara,
Yardıma koşan,
şefkat eli uzatan,
Yaraları saran da insan.
Gerekirse vatan için,
Kendini feda eden de insan.

Bu kadar çelişkiyi,
Zıtlıkları iç içe,
Bir arada yaşan,
Allah'ın halefi insan,
Erer huzura, mutluluğa,
Kendiyle, çevresiyle,
Barışık ve uyumlu,
Adaletli, vicdanlı, ahlaklı,
Dürüst yaşadığı zaman.

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi