DENEME
Giriş Tarihi : 01-11-2022 13:59

Eğitim Öğretim

Yazan: Kemal Tekir - EĞİTİM ÖĞRETİM

Eğitim Öğretim

EĞİTİM ÖĞRETİM 

Felsefe, pozitif bilimlerin çıkış kaynağıdır. İnsan, akıllı bir yaratıktır; düşünür, okur, araştırır, sorgular, irdeler, bilinçlenir,
farkındalığını geliştirir.
Kutsal kitabımız Kuran’ın ilk emrinin “Oku!" diye başlaması tesadüf değildir, ayrıca birçok yerde de akla göndermeler yapılır; “Aklını işletmeyenlerin üzerine pislik yağar” denir.

İnsanlığın ateşi ve tekerleği bulması uygarlığın ilk dönemlerinde önemli bir atılımdı.
Zamanla pozitif bilimler, fen bilimleri, astronomi, matematik,
tıp, mimarlık, mühendislik, genetik, uzay bilimlerinde önemli gelişmeler yaşanırken; manevi bilimler,(inançla ilgili),sosyal bilimler, tarih, coğrafya, edebiyat, güzel sanatlar, sosyoloji, antropoloji, mantık, felsefe, davranış bilimleri, psikoloji, etik ve ahlâkı kapsar…

Eğitim, insan davranışlarının istendik amaçlara yönlendirilmesi sürecidir.
Ailede başlar…
Temizlik, tertip düzenle ilgili alışkanlıklar, ailede ve toplumda iş bölümü, insanların birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları, yardımlaşma, dayanışma, empati kurma, duyarlı, duygudaş olma, özü sözü bir olma, doğruluk, dürüstlük gibi etik ve ahlâki değerler, eğitimin konusudur.
Öğretim, daha çok bilgilenme, okuma,
araştırma, gözlem ve deney yapma, yaparak, yaşayarak öğrenme belli bir alanda uzmanlaşma, ihtisas yapma gibi konuları kapsar.

Eğitim ve öğretim birlikte yürütülmeli; beşikten mezara kadar sürdürülmelidir.
İnsanların huzur ve refahı için insana yatırım yapmak önemlidir.
Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği olmalıdır.
Plan ve programlar uzun vadeli kalıcı devlet politikası olmalı, günün koşullarına göre güncellenmelidir.

Eğitim, insanın zerafetini, nezaketini, sempatisini arttırır; iyi eğitilmiş insanlar, insan hakları konusunda duyarlıdır.
Demokrasi ve uzlaşma kültürüne önem verir.
Kederde, tasada, kıvançta ortaklık bilinci gelişir, çevreye duyarlık artar.
Kibir, gurur, bencillik, ötekileştirme, dışlama, kutuplaştırma gibi kötü alışkanlıklardan arınılır.

Eğitim seviyesi yükseldikçe, sevgi, saygı,
güven, dostluk, arkadaşlık
gelişir.

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi