MANZUME
Giriş Tarihi : 09-01-2023 17:55

Anadil

Yazan: Erol Erdoğmuş -ANADİL

Anadil

ANADİL

Bebekken
Konuşamazken
Konuşulanları anlayamazken
Karartılar görür ayırt edemezken anadilsizdik

Ayırt eder etmez görüntüleri
Başlamaz mı karmaşa
Kim ne yapıyor nasıl yapıyor niçin yapıyor
Özneleri öznelerden nesneleri nesnelerden
Nasıl ayıracağız birbirinden
Her birine bir isim vererek
Nereden
Anadillerden

Anadiller bitmez tükenmez hazineler
Dağlara taşlara
Canlılara cansızlara
Herkese her şeye birer birer
Yudum yudum hece hece isim verdikçe zenginleşen

Anadiller denizlerdir
Suları karışsa da denizlerin
Karadeniz Karadeniz'dir.
Marmara Marmara
Akdeniz Akdeniz'dir. Ege Ege 

Sözleri karışsa da Türkçe Türkçe"dir Arapça Arapça 
Her anadilin milliyeti
Her milliyetin anadili var
Anadillerdir insanları insan
Toplumları millet yapan

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi