DENEME
Giriş Tarihi : 25-04-2023 12:45

Haklılık İddiası Büyük Bir Karanlıktır

Yazan: Aydın Hanzala -HAKLILIK İDDİASI BÜYÜK BİR KARANLIKTIR

Haklılık İddiası Büyük Bir Karanlıktır

HAKLILIK İDDİASI BÜYÜK BİR KARANLIKTIR 

Derinlikten uzak olan her zihniyet kendi karanlığını büyük bir aydınlık zanneder.
Haktan, hukuktan, dürüstlükten, ahlaki erdemden kopuk bir anlayışın içinde kendini, varoluşunu hızla yokoluşa sürüklemekten geri durmaz.

Vicdani, ahlaki bir muhasebe yapmaktan aciz olan kirli zihniyetler ne yazık ki kendi karanlık gerçekliklerini büyük bir uyanıklık zannederler.
Bencil küstahlar karanlıklarda kendilerini gizleyecek kadar mahir görürler. Oysa iğrenç çıplaklıklarını ortaya çıkaracak güneşin doğuşundan habersizdirler.

Kibirli zihniyetler bir şeyi anlamadan, bir davranışın nedenini merak etmeden peşin hüküm vererek egosuna memnuniyetler yaşatmaya çalışırlar.
Bunu yaparken zalimleştiklerini keşke bilseydiler.

Haklılık iddiası nereden gelir insana?
Bu haklılık iddiası insanı perişan ediyor, olayları anlamasının önünde büyük bir karanlık perdeye dönüşüyor...

Sinsiliğin girdabında her türlü çıkarcılığını gerçekleştirmek için her türlü manipülasyonlara başvurmaktan geri durmaz.
Meleksi görünümlü mikrobik zihniyetler insanları aldatmakta mahir olabiliyorlar.

Oysa Peygamber Efendimizin can alıcı uyarısı hakikaten büyük farkındalıklar yaratacak mahiyettedir.

Peygamber Efendimiz: " bizi aldatan bizden değildir." der. Bu önemli ve can alıcı uyarıyı biraz açacak olursak "bizi" derken neyi kastediyor Efendimiz? Hz.Peygamber ve etrafındaki Müslümanların oluşturduğu Müslüman topluluğun içinde Müslümanca yer edinebilmek için öne sürülen şartlardan biri Müslümanları aldatan olmaması şartıdır.
Daha genel bir ifade kullanacak olursak "İnsanları aldatan müslümanlardan değildir."

Bu uyarı sıradan bir uyarı olamaz. Bu uyarıyı bilince dönüştüren her insan; insana, hayata bakış açısı değişir, insana insanca bakmayı gerçekleştirebilir. Kısacık dünya hayatı için geleceğini ateşe çevirmekten imtina eder.

Zaman bizi taşıyor sonsuzluğa doğru, dönüşü olmayan son durağa hızla ilerliyoruz. Hiçbir güç bu yolculuğu engelleyemiyor.
Sona doğru giderken insanca gitmek en büyük kazanımdır...

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi