KİTAP ANALİZİ
Giriş Tarihi : 04-02-2023 23:46

Bir Kitap: Değirmenimden Mektuplar / Alphonse Daudet

Yazan: Aydın Hanzala -BİR KİTAP: DEĞİRMENİMDEN MEKTUPLAR / ALPHONSE DAUDET 

Bir Kitap: Değirmenimden Mektuplar / Alphonse  Daudet

BİR KİTAP: DEĞİRMENİMDEN MEKTUPLAR / ALPHONSE DAUDET 

Büyük şirketlerin küçük esnafları yok ettiğini,
Sermayesi yetersiz olan küçük esnafların çaresizliğini ve iflasa sürüklendiğini bir un değirmeni örneğiyle fevkalede güzel anlatan
Alphonse Daudet sorunu anlatmakla kalmaz aynı zamanda farkındalık yaratacak çözümlemelerde de bulunur.

Yaklaşık seksen yıl önce kaleme alınan Değirmenimden mektuplar adlı eser
Adeta günümüz dünyasının sorunlarından biri olan büyük balığın küçük balığı yuttuğu, sermayesi kısıtlı olanların hazin durumunu hazin bir şekilde dile getirmiş ve küçük esnafların çaresizliğe mahkum edilmemesi gerektiğini dolaylı bir anlatımla vurgulayarak ışık tutmuştur.

Halk ve küçük esnafın birbirini kollaması, birbirine sahip çıkması, küçük esnafların seküler şirketlere yem edilmemesi gerektiğini usta kalemiyle akıllara kazımayı amaçlamıştır.

Diğer yandan duyarsız, sorumsuz, serbest bir yaşama arzusunun insana büyük zararlar yaşatacağı, heveskâr duyguların sorumluluk bilincinin önüne geçtiğinde aklın işlevselliği, sağlıklı düşünmenin kaybolacağını vurgulayarak zarar ve ziyanın dibine düşüleceğini dolaylı bir şekilde anlatıyor.

Eser değişik hikayelerden oluşuyor, her hikayenin kendine özgü vermek istediği mesajlar, farkındalıklarla doludur.
Her hikaye çok güzel diyemem ancak gerçekten ciddi anlamda düşündüren anlatımlar mevcuttur.

Toplumsal sorunları farklı bir şekilde dile getirmiş ve çözümlemeler de bulunmuştur.

 

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi