DENEME
Giriş Tarihi : 13-02-2023 16:31   Güncelleme : 13-02-2023 16:37

Afet Yönetimi

Yazan: Kemal Tekir -AFET YÖNETİMİ

Afet Yönetimi

AFET YÖNETİMİ 

Altı Şubat gecesi ve gündüzünde dokuz saat arayla yaşanan iki büyük yıkıcı depremle ulusça sarsıldık, acımız kaybımız büyük, sözün bittiği, kelimelerin yetersiz kaldığı yerdeyiz.

Millet olarak keder de, tasa da ortak olma bilinciyle kenetlendik, tek yürek yaraları sarmak için seferber olduk.
Hepimizden  Allah razı olsun.
Millet olarak felaketlerden sonra gösterdiğimiz hassasiyeti felaketlerden önce tedbir alma gereğini yapma afete hazırlık ve afet konusunda yeterli hazırlığımızın, plan ve programımızın, idari, hukuki, teknik tedbirlerimizin, yeterli eğitim, bilgi beceri donanımımızın olmadığını, yaparak, yaşayarak görüyoruz.

Yaşadığımız bilgi çağında, aklı ve bilimi önceleyerek, felaketlere karşı, her türlü tedbiri önceden almak, doğal afetler konusunda öngörülebilir tedbirleri önceden alarak hazırlıklı olmak zorundayız.

Afet yönetimi, olabilecek doğal tehlikelere ve bunların yıkıcı sonuçlarına, doğabilecek maddi, manevi kayıplara, karşı önceden hazırlıklı olma, riskleri azaltma, şartları iyileştirmek için mevcut olanakları, önceden planlama, organize etme, karar alma, değerlendirme ve uygulama süreçlerinin tamamını kapsar, kısaca afet öncesi ve sonrası sürece hazırlıklı olma, acil müdahale, iyileştirme, zarar azaltma evrelerini kapsar.

Afet yönetimi konusunda geçmişten, günümüze, bazı çalışmalarımız, yasal altyapımız olsa da, en büyük sorun uygulama, eşgüdüm ve koordiasyon da, kısacası organize olmakta.

Ülkemizin büyük kısmı deprem kuşağında olduğuna göre, en büyük güvenlik ve beka sorunlarından biri, geçmişte olmuş, olması muhtemel depremler konusunda tedbirlerimizi, hazırlığımızı, ertelemeden, ötelemeden, "Adam sende..." demeden acilen almak zorundayız.

Umarım ki son deprem, gaflet uykusundan uyanıp, silkinmemize, kendimize gelmemize vesile olur.
Doğal afetler sonrası gösterdiğimiz duyarlığı, afet yönetimi konusunda ilimle, bilimle, eğitimle alalım, aklımızı işletelim, "Önce tedbir sonra takdir." diyelim.

Allah yar ve yardımcımız olsun, başımız sağolsun.
Çaresiz değiliz, çare biziz, aklın ve bilimin rehberliğinde zorlukların üstesinden geleceğiz.

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi