ŞİİR
Giriş Tarihi : 01-02-2023 23:41

Diye Yazmış

Mustafa Nejat Sefercioğlu -DİYE YAZMIŞ

Diye Yazmış

DİYE YAZMIŞ

Kâtib beni hayrân seni cânân diye yazmış
Sen zâlimi handân beni giryân diye yazmış

Hasret yakışır âşıka vuslat gözetenler
Çeksin bir ömür boş yere hicrân diye yazmış

Şefkatten uzak sevgilinin ettiği zulmü
Âşıklarının alnına ünvân diye yazmış

Yer kalmadı hiç neş’eye vîrâne gönülde
Aşk âteşinin kahrını mihmân diye yazmış

Bin derd ile gündüz gece bî-çâreyim ammâ
Sevdâ denilen derdi de dermân diye yazmış

Defterlere baktıkça şaşırdım niye bilmem
Gaflet ile “Gel sevgili pişmân” diye yazmış

Bayram geliyor gam yeme cânâ Seferî’nin
Cânânına tek cânını kurbân diye yazmış
                                       

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi