ŞİİR
Giriş Tarihi : 25-06-2024 16:48

Buz Kıran / İbrahim Yetgindağ

İbrahim Yetgindağ -BUZ KIRAN

Buz Kıran / İbrahim Yetgindağ

BUZ KIRAN

Uçsuz bucaksız
Odada 
Bir piyano vardı 
Bir de ben.
Sensiz
Sızılı bacaklarında, mecalsiz notalar ağır aksak
Köhne bir ihtiyar mı oturmuş baş köşesinde
Harabe sakallarından sıvazlar durur hayatı.
İniltili notalarında yıkılıyordu duvarlar
Çökmüş harabe toprak, mertek tavan
Dökülüyordu taşları ihtişamlı göklerin
Yıldızlar inmiş yerlere serim kan revan.
Akmaz tek bir damla bile 
Eksilmez 
Burnumda yokluğunun kavruk kokusu
Korkularında
Üşür nefesim ne fayda
Silkelenir karlara bata çıka
Donmuş yücelerde bir dağ köylüsü
Oturmuş titrek dudaklarında
Kireç tutmaz bir sevda türküsü
İyi olmaz âhvalinde çalar acı bir ıslık
Yırtar havayı deler geçer bağrımı
Çarpar, bir o duvara bir bu duvara

Uçsuz bucaksız 
Odada 
Kırık bir ayna vardı
Bir de kesiklerinde viran kalbim.
Çalardı yerlere beni eski bir gramafon
Sen gelirdin aklıma hiç gitmezdin.
Tutamazdım avuçlarını
Nağmelerinde bir hasret vardı bir özlem
Bir de soğuk rüzgarlara tünemiş ayak seslerin
Kalın perdelerinde buza kesmiş gönlümün.
Zirvesinde pecmürde yalnızlıklarında
Çalardın karasını kulaklarıma avaz avaz
Kırık merdivenlerinde
Yanmış tabanlarım bak elli dördünde.
Ben ki 
Bir acemi sevda bilmezin 
Sen ki
Git git bitmezim
Yürür
Gözlerimin fersiz fenerlerinde
El sallar çürümüş iskelede
Denizsiz gemilere.
Gel ey buz kıran 
Parçala yüregimin ayazlarını
Serp tutuşturduğun cehennemine
Sönsün bu nârı figanın.

Uçsuz bucaksız
Odada
Bir keman ağlardı
Bir de ben .
Ucu keskin öyle yanık
Güvertesinde yalın ayak
Meltemlerde savrulan saçların
Güneşe ateş taşırdı erirdi bedenim.
Evrende
Bir ben vardım
Bir sen
Bir de tel tel hayallerin
Kakülün
Perçemin.
Yoktu kimseler bizden başkası
Tıklım tıklım merhametsiz hatıralar
Tutmaz ellerimden bir bahar gibi
Sıkış sıkış vefasız o hayallerin
Dikiş tutmaz kapanmaz yaralarında
Baktığım
Kanadığım her köşesinde bir sen vardın 
Issız köşesinde hep ben.

Gel ey dalgakıran 
Set ol bu karı boranlarına
Parçala yüregimin ayazlarını
Serp tutuşturduğun cehennemine
Sönsün bu nârı figanın.

Truva Edebiyat Dergisi Truva Edebiyat Dergisi